Salgs og leveringsbetingelser

Mellem dig og Fotograf Mona Dahl, CVR  37955043, herefter benævnt ”Sælger”

Såfremt ikke andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt, gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser mellem dig som forbruger og Sælger.

Sælger er Fotograf Mona Dahl Joh P Sørensens vej 5, 8660 Skanderborg, CVR 37955043. Henvendelser til Sælger kan ske via e-mail til fotografmonadahl@gmail.com og telefonisk på telefonnummer +45 24910567

1. Accept

Aftalen mellem dig og Sælger er først bindende, når Sælger har accepteret din bestilling og du har modtaget en ordrebekræftelse. Sælger er indtil da berettiget til at annullere din ordre. Du vil blive underrettet, såfremt dette sker.

Du afgiver bestilling ved at ligge varer i kurv og går til kassen og udfører en betaling

Du kan også afgive bestilling direkte ved Fotograf Mona Dahl via mail fotografmonadahl@gmail.com

Når bestillingen er blevet accepteret, modtager du en ordrebekræftelse og aftalen anses herefter for at være indgået.

2. Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på bestillinger foretaget hos Sælger ved personlige plakater og billeder.

Når Sælger har modtaget din bestilling, og du har modtaget en ordrebekræftelse, begynder produktionen af din ordre.

Da din ordre bliver produceret på baggrund af dine specifikationer og produceres specifikt til dig, er der ingen fortrydelsesret eller afbestillingsret på din ordre.

4. Priser

Leveringen af varerne sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende priser i danske kroner, som er anført på Sælgers hjemmeside.

Alle priser er inklusiv moms.

5. Rabatkoder og indlødning af rabatkoder

Rabatkoder er rabatter, der bliver uddelt i forbindelse med reklamekampanger og er gyldige inden for en afgrænset tidsperiode. Rabatkoder kan ikke købes.

Rabatkoder kan kun indløses i forbindelse med et køb og kun inden for den angivne specificerede tidsperiode. Særlige mærker kan være undtaget fra rabatordninger. Rabatkoder kan ikke bruges til at købe gavekort. Vær opmærksom på, at det kan være påkrævet, at der handles for et minimumsbeløb, for at rabatkoder kan indløses.

Værdien af ordren skal overstige værdien af det minimumsbeløb, som er angivet på rabatkoden. Værdien af rabatkoden kan ikke udbetales kontant, ligesom værdien heraf ikke bliver forrentet. Rabatkoder kan ikke refunderes, såfremt nogle eller alle de bestilte varer bliver returneret.

Rabatkoder kan kun indløses forud for, at bestillingsprocessen gennemføres. Det er ikke muligt at anvende rabatkoder bagudrettet. Rabatkoder må ikke overføres til tredjeparter. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er det ikke muligt at kombinere flere rabatkoder.

Hvis du har brugt en rabatkode i forbindelse med dit køb og ordrens samlede værdi er mindre eller lig med værdien af rabatkoden, som et resultat af, at du efterfølgende har tilbagekaldt en del af din ordre, forbeholder vi os retten til at opkræve dig den oprindelige pris for de varer, du beholder.

6. Betaling

Du skal ved ordreafgivelsen angive, om du ønsker at betale med Dankort eller andet betalingskort. Du kan betale med følgende kort: Visa, MasterCard og American Express.

Bemærk venligst, at betaling med kort foregår gennem Stripe.

Det koster ikke ekstra at betale med ovennævnte betalingskort.

Ved ordreafgivelse foretager Sælger kontrol af ordregivers dækning på den angivne konto. Al kommunikation via Sælgers system sker via en krypteret forbindelse.

Der kan også betales med google pay som også foregår gennem Stripe

7. Levering og forsendelse 

Vores normale leveringstid fra bestilling til levering er 2-5 hverdage (man-fre). Du modtager en e-mail med forsendelsesbekræftelse og trackingnummer, når din pakke forlader vores lager. På det link kan du følge din pakke hos PostNord eller Bring inden for 48 timer. Hvis pakken ikke er nået frem senest 10 dage efter forsendelsesbekræftelsen, anbefaler vi, at du tager direkte kontakt via mail til fotografmonadahl@gmail.com

8. Reklamationsret og mangler

I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 måneders reklamationsret over mangler.

Såfremt du vil påberåbe dig en mangel, skal du give Sælger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du har opdaget manglen, er altid rettidig. 

Er reklamationen berettiget, bedømmer sælger om varen skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så dine fragtomkostninger kan tilbagebetales.

Hele beløbt refunderes hvis der er tale om reklamationen berettiget.

Du skal være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for formatet og kvaliteten af de indsendte billeder. Hvis billedet er i en dårlig opløsning, vil fremkaldelse og forstørrelser ikke ændre på dette og den færdige vare vil derfor ikke fremstå bedre end råvaren, dvs. kvaliteten af det indsendte materiale, tillader.

Al kontakt vedrørende reklamation overfor Sælger bedes rettet skriftligt til:

fotografmonadahl@gmail.com

9 Videregivelse af personoplysninger

Fotograf Mona Dahl tilbyder dig flere forskellige tjenester, som du kan bruge på forskellig måde. Alt efter, om du kontakter os online, telefonisk, personligt eller på anden vis, samt hvilke tjenester, du benytter, optræder der i den forbindelse forskellige data fra forskellige kilder. Mange af de data, som vi bearbejder, meddeler du os selv, når du bruger vores tjenester eller kontakter os, eksempelvis når du ligger en ordre og i den forbindelse angiver din navn eller din e-mailadresse eller adresse. Vi modtager dog også tekniske enheds- og adgangsdata, som automatisk registreres af os i forbindelse med din interaktion med vores tjenester. Det kan eksempelvis være oplysninger om hvilken enhed du benytter. Yderligere data indsamler vi gennem vores egne dataanalyser (fx inden for rammerne af markedsforskningsstudier og gennem vurdering af kunder). Eventuelt modtager vi også data om dig fra tredjemand, eksempelvis fra oplysningstjenester og betalingstjenesteudbydere.

Fotograf Mona Dahl bearbejder dine data under overholdelse af alle databeskyttelseslove, der finder anvendelse. I den forbindelse overholder vi naturligvis principperne i lovgivningen om databeskyttelse i forbindelse med bearbejdning af personrelaterede data. Dine data bearbejder vi derfor principielt kun til de formål, som vi har forklaret i denne databeskyttelseserklæring eller til de formål, som vi har meddelt dig ved indsamlingen af dataene. Disse er først og fremmest indkøbsforløbet og leveringen, individualiseringen og videreudviklingen af samt sikkerheden for vores tjenester. Inden rammerne af den strenge europæiske databeskyttelseslovgivning anvender vi dog også dine data til andre formål, som omfatter produktudvikling samt markedsforskning, optimering af forretningsprocesser, behovstilpasset udformning af vores tjenester og individualiseret reklame.

10. Info om Social Media-fansider

Fotograf Mona Dahl har oprettet Social Media-profiler hos det sociale netværk Facebook (såkaldte „fansider“). På vores fansider offentliggør og deler vi indhold, tilbud og produktanbefalinger. Ved alle former for interaktion på vores fansider eller andre Facebook- eller Instagram-websites registrerer operatørerne af de sociale netværk din brugeradfærd med cookies og lignende teknologier. Fanside-operatører kan se generelle statistikker om fanside-publikummets interesser og demografiske kendetegn (såsom alder, køn, region). Når du bruger sociale netværk, fastlægges arten og omfanget af samt formålet med bearbejdningen af dataene på sociale netværk først og fremmest af operatørerne af de sociale netværk.

11. Rettigheder og Strafansvar

Du er forpligtet til at påse, at indholdet af de overførte digitale billedfiler og den efterfølgende anvendelse heraf ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til tredjemands ophavs- og varemærkerettigheder.

Alle følger af en eventuel krænkelse af disse tredjemands rettigheder er alene dit ansvar. Du er således forpligtet til at skadesløsholde Sælger for ethvert krav, som tredjemand måtte gøre gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder ved Sælgers fremkaldning, behandling, mangfoldiggørelse og anvendelse af de overførte digitale billedfiler.

Du er herunder forpligtet til at skadesløsholde Sælger for samtlige advokatomkostninger og øvrige sagsomkostninger, som Sælger måtte blive forpligtet til at afholde, som følge af tredjemands henvendelse og/eller indledning af retslige skridt mod Sælger for en potentiel krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

Du garanterer i øvrigt, at indholdet af de overførte billedfiler ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning i øvrigt, herunder, men ikke begrænset til, straffelovens bestemmelser om udbredelse af børneporno, dokumentfalsk samt terrorlovgivningen. Såfremt Sælger og dennes handelspartnere får kendskab til, at denne tilsikring ikke overholdes, forbeholder Sælger og dennes handelspartnere sig retten til straks at inddrage de nødvendige og relevante myndigheder, herunder at foretage politianmeldelse.

12. Klager

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte fotografmonadahl@gmail.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr ”  


Salgs og leveringsbetingelserne er senest opdateret d. 02-07-2021