Indledning

Hos Fotograf Mona Dahl bliver dit privatliv respekteret. Alt indsamlet data bliver brugt til at forbedre vores tjenester. Databeskyttelse og datasikkerhed for vores kunder og brugere har en høj prioritet for os. Beskyttelsen af dine personlige data er derfor et særligt anliggende under hele forretningsprocessen.

Denne databeskyttelsespolitik forklarer, hvilke informationer der bliver indsamlet i forbindelse med brug af denne webside.

Fotograf Mona Dahl respekterer beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Vi prioriterer beskyttelse af og sikkerhed omkring vores kunders og brugeres personlige oplysninger meget højt. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvilke oplysninger der gemmes, når du har besøgt vores webside, og hvordan disse oplysninger anvendes. Denne politik omfatter ikke tredjemandswebsider, som linker til vores webside eller som vi linker til fra vores webside.

Denne politik dækker alle digitale kanaler, som den dataansvarlige har med databehandleren herunder websiden, apps mv.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Dette er for EU/EØS området ”Forordning 2016/679” / Persondataforordningen.

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger defineres som værende en information, der kan bruges til at identificere en bestemt fysisk person. Dette kunne f.eks. være navn, telefonnummer, e-mail adresse, adresse, IP adresse osv. Behandling af personoplysninger er alle former for elektronisk interaktion, der er med disse oplysninger såsom deling, opbevaring, strukturering, behandling mv.

Indsamling og behandling af oplysninger

Når du besøger websiden, gemmer webserveren midlertidige data, dvs. din IP-adresse, information om hvilke af vores websider, du har besøgt, samt dato og klokkeslæt for dit besøg. Disse data slettes, når du forlader websiden.

Derudover gemmes personlige oplysninger kun i de tilfælde, hvor du frivilligt har angivet disse, f.eks. i forbindelse med registrering, køb og behandling af din ordre, markedsundersøgelser, konkurrencer eller online ansøgninger.

Serveren modtager og registrerer automatisk oplysninger fra din browser, herunder bl.a. cookies.

Meddelelse om dataoverførsel til tredjelande

For at sikre adgangen til vores kundeservice understøttes vi lejlighedsvis aff tjenesteudbydere uden for området hvor EU-DSGVO er gældende. Baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser har vi indgået kontrakter med tjenesteudbyderne, og regelmæssigt sikrer vi, at vores meget høje databeskyttelseskrav er fuldt ud opfyldt.

I henhold til gældende databeskyttelsesbestemmelser har du ret til gratis at modtage nøjagtig information om dine gemte data og, hvis det er relevant, retten til berigtigelse, sletning eller blokering disse data.

Behandlingen er baseret på artikel 6 stk.1 litra f) EU-DSGVO.

Formål og brug af oplysninger

Dine oplysninger og data anvendes i henhold til persondatalovgivningen kun til det formål, som de er indsamlet til herunder behandling af din ordre. Kun i de tilfælde, hvor du forinden har indvilliget heri, anvender vi også disse oplysninger til produktundersøgelser og marketingformål.

Dine personoplysninger indsamles til følgende formål:

·         For at kunne producere og levere din ordre

·         For at kunne kommunikere med dig i forbindelse med din eventuelle bestilling

·         For at administrere kundetilfredshedsundersøgelser og konkurrencer

·         For at anonymt analysere brugen af websiden og andre tjenester.

Videregivelse af personlige oplysninger til statslige myndigheder sker kun i tilfælde, hvor lovgivningen kræver dette. Videregivelse til anden tredjepart vil ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke.

Fotograf Mona Dahl tilstræber til enhver tid at beskytte dine persondata og behandle disse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Såfremt indsamling og behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dette tilbage. Dette berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket inden en eventuel tilbagetrækning af dit samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen

Når dine personoplysninger behandles i forbindelse med en ordre, sker dette som i at opfylde en aftale, du har indgået.

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, sker behandlingen på baggrund af dit samtykke.

Dine personoplysninger kan desuden behandles, hvis der er en legitim interesse til dette. Dette er f.eks. til forbedring af websiden og købsprocessen.

Vidregivelse af data via internettet

Personfølsomdata data som navn, telefonnummer, login, passwords, e-mail, kreditkortoplysninger og adresse bliver udelukkende sendt krypteret (HTTPS/SSL) og gemt på sikkerhedsservere. Den elektroniske betaling bliver afviklet gennem Computop.

Anonymiserede brugerdata

På denne webside benyttes webanalyse-teknologi. Adobe Systems Inc. (http://adobe.com), Google Inc. (webanalyse teknologi: Google Remarketing), samt Refined Laps GmbH ( https://www.refinedlabs.com). Det er data til brug i marketing og for optimering, som opsamles og gemmes til at lave pseudo brugerprofiles. Brugerprofilerne bruges til at analysere brugeradfærd og til at forbedre og optimere

brugeroplevelsen. Til dette formål kan cookies indsættes: Cookies er testdata, som gemmes på brugeres computer, og som gør genkendelse af et nyt besøg på websiden muligt. Disse data bliver opsamlet uden samtykke, da de ikke er personfølsomme data. Cookiedata anvendes til at forbedre vores produkter, til viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores webside og foretage målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet på vores webside.

Du kan finde yderligere information her:

Google Inc.:

http://www.google.com/intl/dk/policies/privacy/partners

Refined Labs GmbH.:

Deaktivering Adobe Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Deaktivere Google Remarketing  https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=da

Deaktivering Refined ads – under cookies kan du vælge knappen ”Cookie Opt-Out aktivering”  for at stoppe opsamling.

Facebook Pixel

Vi anvender Facebook trackingpixel (Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (i det følgende: Facebook)), til statistiske formål. Ved hjælp af en cookie kan vi bedre forstå din brugeradfærd, efter at du er blevet omdirigeret til vores hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce.

De indsamlede data er anonyme og vi kan dermed ikke drager konklusioner om din person. Dataene gemmes af Facebook og behandles således, at en forbindelse til din brugerprofil på Facebook er mulig og Facebook dataene anvendes i henhold til Facebooks privatlivspolitk (https: www.facebook.com/about/privacy).

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod brugen af ​​ Facebook trackingpixel, kan du gøre det på:

Modsigelse: Facebook opt-out / deaktivering: http://www.aboutads.info/choices

Ændring, sletning eller indsigt i dine personoplysninger

Du kan til enhver tid anmode Fotograf Mona Dahl om at oplyse, hvilke specifikke oplysninger, vi har registreret om dig, og til hvilket formål oplysningerne er blevet anvendt. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af dine personlige oplysninger eller at få disse slettet eller berigtiget, såfremt dette måtte være nødvendigt.

Henvendelser bedes rettet til Fotograf Mona Dahl

Personoplysninger, som ikke kan relateres til en ordre – herunder din e-mail adresse, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev – bliver først slettet eller ændret, når du anmoder Fotograf Mona Dahl om at gøre dette.

I henhold til bogføringsloven er Fotograf Mona Dahl forpligtet til at opbevare visse af dine personoplysninger, herunder fakturaer, i minimum 5 år fra din seneste ordre.

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, vil din e-mail adresse blive slettet fra systemet, når du afmelder dig dette.

Du har altid mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. 

Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

Ændring af Persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil den nye version af persondatapolitikken altid være tilgængelig på websiden.

Dataportabilitet

Du har ret til at få dine persondata udleveret i et læsbart format eller at få disse overført til en anden dataansvarlig. Henvendelser angående udlevering eller overførsel af dine persondata bedes rettet til databeskyttelsesrådgiveren.

Indsigtsret

Ved behandlingen af dine personoplysninger, sikrer EU’s generelle databeskyttelsesforordning (EU-DSGVO) dig visse rettigheder:

1. Ret til information (Artikel 15 EU-DSGVO):

Du har ret til at kræve en bekræftelse af, om der finder en behandling af dine personoplysninger sted. Hvis dette er tilfældet, så har du ret til adgang til disse personoplysninger og til de oplysninger, der er anført i artikel 15 EU-DSGVO.

2. Retten til berigtigelse og annullering (artikel 16 og 17 EU-DSGVO):

Du har ret til straks at kræve rettelse af dine ukorrekte personoplysninger og om nødvendigt kompletteret ufuldstændige personoplysninger.

Du har også ret til at kræve, at personoplysninger vedrørende dig selv straks bliver slettet, forudsat at en af årsagerne anført i artikel 17 EU-DSGVO, f.eks. hvis dataene ikke længere er nødvendige for de tilstræbte formål.

3. Retten til begrænsning af bearbejdning af data (artikel 18 EU-DSGVO):

Du har ret til at anmode om begrænsning af bearbejdning af data, hvis en af betingelserne i artikel 18 EU-DSGVO er opfyldt, f.eks. hvis du har protesteret mod bearbejdning imens at der foregår en undersøgelse.

4. Retten til overførsel af data (artikel 20 EU-DSGVO):

I visse tilfælde, som er angivet i detaljer i artikel 20 EU-DSGVO, har du ret til at få udleveret dine personlige oplysninger i et organiseret, standardiseret og maskinprocesserbart format f.eks ved at kræve overførsel af disse data til en tredjepart.

5. Indsigelsesret (Artikel 21 EU-DSGVO):

Er data baseret på artikel 6 stk.1) litra f) EU-DSGVO (databehandling til beskyttelse af legitime interesser), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af årsager, der skyldes din særlige situation. I disse tilfælde afstår vi fra fortsat at bearbejde personoplysningerne, medmindre der beviseligt er klare og legitime grunde dertil, som overstiger den konkrete persons interesser, rettigheder og friheder, eller at bearbejdningen er med til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav.

6. Klageret hos en tilsynsmyndighed (Artikel 77 EU-DSGVO):

Du har i overensstemmelse med artikel 77 EU-DSGVO ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at bearbejdningen af dine data overtræder databeskyttelsesbestemmelserne. Klageretten kan især gøres gældende overfor en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvori du er bosat, har din arbejdsplads eller er stedet for den formodede overtrædelse.

Databekyttelsesrådgiver

Såfremt du har spørgsmål om hvordan dine data behandles, bedes du kontakte Fotograf Mona Dahl

Fotograf Mona Dahl

Joh P Sørensens vej 5

8660 Skanderborg

04.07.2021